Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

hayvan besleme

· Yem maddeleri seçimi ve tavsiyeleri

· Uygun yem katkı maddelerinin belirlenmesi

· Rasyon çözümlemeleri

· Maliyet bazlı rasyon hazırlama

· Beslenme ve Reprodüksiyon ilişkisi

· Buzağı ve Genç hayvanların bakımı

· Beslenmeye bağlı metabolik hastalıklardan koruyucu tedbirler

· Yem firmalarına danışmanlık