Dölerme ve Suni Tohumlama

dollenme 

· Süt sığırı işletmelerinde suni tohumlama ve ilgili problemleri

· Östrus Manipülasyon ve senkronizasyonları

· Reproduktif sürecin kontrolü