Çalışma Yöntemi

pusula

     Danışmanlık hizmetimiz, tercihen 3 haftada bir gerçekleştirilen periyodik çiftlik ziyaretleri tarzında yürütülür. Bu ziyaretlerde sorumlu veteriner hekim ve personelle yapılan bilgilendirme toplantıları ile başlar, daha sonra çiftlik bölümleri ilgili uzman öğretim üyesi tarafından ziyaret edilerek inceleme ve müdahaleleri gerçekleştirilir. Çiftlik Veteriner Hekimlerinin meslek icra yöntemlerinin denetlenmesi, çiftlik personelinin eğitimi, çiftliklerdeki hayvan materyalinin incelenerek müdahalesi ve verimin arttırılarak devamlılığının sağlanması gerçekleştirilen rutin uygulamalardır. Çiftliklerden günlük tank bazında süt örnekleri alınarak rasyon ve yem arasındaki ilişki sürekli takip altına alınır ve aylık hayvan bazında süt analizleri ile sütteki somatik hücrenin takibiyle subklinik mastit olaylarının engellenmesi amaçlanmaktadır.

     Ayrıca işletmenin arzu etmesi durumunda ekipman, yem, ilaç, aşı ve benzeri ihtiyaçlarının seçiminde katkıda bulunmaktayız.